Piava 2018

Piava 2018

František Kopecký

20. a 21. června odjely čtyři osobní auta se členy Brněnského městského střeleckého sboru do severní Itálie. Cílem cesty byla účast na pietních aktech za padlé a za oběti všech válek v rámci stého výročí ukončení první světové války a také na 87. shromáždění Alpinů provincie Vittorio Veneto.

Ve čtvrtek jsme navštívili bojiště a hlavní památník bitvy na Piavě. Ještě ten večer nás v místě ubytování navštívil předseda organizačního výboru Marcello Tomasi který nás díky jazykovým znalostem a tlumočení kamaráda Tomáše Bastla informoval o podrobnostech víkendové akce.

V pátek 22. června dopoledne jsme se ve Vittorio Veneto zúčastnili setkání s místními asociacemi vojáků, předání české vlajky a slavnostního odhalení panelu s historií československých legií v místním Muzeu ofenzívy. Hostitelem slavnosti byl místní starosta a jedním z významných hostů česká velvyslankyně v Itálii Anna Hubáčková. Nechyběli ani zástupci naší armády a Sdružení čs. legionářů. Odpoledne jsme byli účastníky pietního aktu u pomníku patnácti popravených čs. legionářů. Potom jsme vyjeli na vrchol Monte Grappa, kde jsme položili věnec k pamětní desce našim padlým vojákům, kterou jsme tam před lety instalovali. V obci Cison de Valmarino, kde jsme byli ubytováni, byla večer představena kniha o „Stodenní cestě“.

V sobotu jsme ve Follině společně s mnoha dalšími jednotkami napochodovali na vojenský hřbitov. Po slavnostním úvodu byla organizátory, naší velvyslankyní a dalšími hosty odhalena pamětní deska padlým vojákům z České republiky. Součástí byly slavnostní projevy a interkonfesní modlitby. Občerstvení se podávalo v domě Sv. Josefa, kde v době I. světové války byla polní nemocnice. Odpoledne jsme se v Collalto zúčastnili pietního aktu u pamětních desek, připomínajících deset popravených československých legionářů. Tragickou událost popsal místní starosta. Následovalo setkání v klubovně zdejší skupiny Alpinů.

V neděli 24. června se konala vzpomínková akce v průsmyku San Boldo. Tam jsme vyjeli po tzv. Stodenní cestě. Setkání u sídla skupiny Alpini Tovena provázelo pěkné počasí. Po bohoslužbách a projevech měli účastníci možnost se navzájem poznat a navázat další přátelství.

Na zpáteční cestě se někteří z nás ještě zastavili v Pollazo u Gorice, kde je další pamětní deska padlým vojákům Také tuto desku jsme tam před časem umístili.

Akci považujeme za jednu z mnoha těch, které po čase označíme za velmi zdařilé včetně dobré reprezentace Sboru, Brna a České republiky.