Linec 2011

Byli jsme v Linci na setkání historických jednotek!

První dubnový víkend v roce 2011 bylo nádherné počasí a naše delegace sedmi statečných vyrazila do Lince. Dragounský regiment č.7 „Herzog von Lothringen und Bar“, který byl zrušen spolu se zánikem monarchie, znovuzaložili nadšenci před dvaceti léty. A proto pozvali ostatní jednotky bývalé monarchie, aby pochodovaly městem a zúčastnily se i monumentální přehlídky s čestnými salvami, kterou provedl starosta města Lince na Hlavním náměstí.
Udivené chodce míjely jednotky domácích lineckých dragounů, vídeňských deutschmeisterů, rakouských myslivců z Innsbrucku, tyrolských střelců, dělostřeleckého spolku z Welsu, městské gardy z Wiener Neustadtu, či vojenský městský spolek z Regau. Výraznou postavou byl asi dvoumetrový korventní kapitán, v civilu architekt, z Vídně. Slavnostní lesk dodala profesionání dechová hudba města Freistadtu.
Nechyběli ani zástupci dalších zemí bývalé monarchie. Horské jednotky ze Slovinska z první světové války, maďarští husaři z pluku Esterházy a za „Země koruny české“ se zúčastnili Ladislav Skipala z Dragounského pluku č. 3 v Hradci Králové, Ivan Veselý, zástupce Pěšího pluku č. 14 z Českých Budějovic a zástupci z Nové Paky. A byli tam také Brněnský městský střelecký sbor s velitelem Vlastimilem Schildbergrem a několika členy – Pavlem Hofmannem, Františkem Kopeckým, Bohušem Adámkem, Otou Nečasem, Tomášem Bastlem a Zdeňkem Hasoněm.
Na závěr akce se konala v městském farním kostele děkovná mše, celebrovaná vojenským biskupem. Nechybělo ani svěcení praporů jednotlivých účastníků a rakouská hymna.

Akce se opět vydařila, Po cestě jsme ještě měli čas navštívit zámek Artstetten, kde jsme se pokochali historickými artefakty a fotografiemi a nezapomněli jsme se poklonit v rodinné hrobce Františku Ferdinandovi d´Este i jeho manželce. Stejně tak jsme uctili památku umučených v koncentračním táboře Mauthausen.

A byla taky u toho, všechno fotila a zapsala                                                                                                 PhDr.Karla Hofmannová

 

Fotografie z akce - viz Fotogalerie