Schůze sboru

Schůze BMSS se koná dne 12. Května v 17.00 hod. v gotickém sklípku
restaurace Šermířský klub L.A.G., Kopečná 50 Brno.
Účast nutná!