Výroční členská schůze BMSS

18.03.2013 19:13

12.3.2013 se konala výroční schůze BMSS. Program byl následující:

Zahájení – velitel  BMSS mjr. Vl. Schildberger

Schválení programu

Volba komisí návrhové a volební - velící důstojník kpt. P. Hofmann

Zpráva o činnosti za poslední období r. 2012 – velitel BMSS

Zpráva finanční – hospodář prap.. J. Hofmann

Zpráva revizní – kpt. Zd. Krause

Diskuze ke zprávám, návrh na rozšíření výboru na 7členů, udělení absolutoria

Návrh plánu činnosti a finanční rozvaha na období 2013 – čet. V. Walter, prap. J. Hofmann

Diskuze k návrhům

Volby nového výboru na rok 2013 – 2016 – předseda volební komise

Volba statutárního zástupce

Návrh usnesení – předseda návrhové komise

Schválení usnesení

Závěr – velitel BMSS

Několik fotografií z výroční schůze naleznete ve fotogalerii.