Smutná zpráva

30.03.2016 10:54

S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás 30.3.2016 navždy opustil náš kamarád a zakládající člen Brněnského střeleckého sboru, pan Vlastimil Schildberger st.

Byl dlouholetým propagátorem a neúnavným činovníkem dění kolem vojenské historie v Čechách a na Moravě, jedním ze zakladatelů tradice vzpomínkových pietních akcí bitvy u Slavkova, uznávaným vojenským historikem a hlavně dobrým kamarádem.

Čest jeho památce160330_Vlastimil Schildberger.pdf (258748)