SLAVNOST MĚSTSKÝCH STŘELCŮ

17.05.2012 19:18

SLAVNOST MĚSTSKÝCH STŘELCŮ

1892-2012

Brno, sobota 16. června 2012

* ku vzpomínce přítomnosti Jeho apoštolského Veličenstva *      

císaře a krále FRANTIŠKA JOSEFA I.  v Brně roku 1892

Plánovaný program: viz kalendář akcí