Schůze sboru

14.04.2011 21:08

Schůze BMSS se koná dne 12. května v 17.00 hod. v gotickém sklípku
restaurace Šermířský klub L.A.G., Kopečná 50 Brno.
Účast všech členů BMSS nutná!