Schůze sboru

04.04.2010 19:27

Schůze BMSS se koná dne 8. dubna v 17.00 hod. v gotickém sklípku
restaurace Šermířský klub L.A.G., Kopečná 50 Brno.
Souběžná ulice s ulicí Pekažská v levé horní části / roh ulic Studánka -
Kopečná/
Na programu bude určení termínů akcí na letošní rok a vybrání členských
příspěvků. Účast nutná!