Nová kniha Osobnosti Habsburské monarchie

27.12.2011 09:18

Zakládající člen BMSS, František Kopecký, úspěšný autor knih s tématikou vojenské historie, mapující období napoleonských válek, vydal další knihu - první díl trilogie Osobnosti Habsburské monarchie.

První díl popisuje císaře, arcivévody, voláky a diplomaty narozené v období od druhé poloviny 17. století do roku 1805.
Druhý díl zahrnuje například osobnosti církevní , vzdělance, architekty a lékaře.
Třetí díl potom bude mít velmi zajímavou kapitolu o podnikatelích a o osobnostech z dalších, zajímavých či málo známých oborů lidské
činnosti.
Publikace, která má 100 stran a obálku od Karla Valného vychází už tradičně v nakladatelství ONUFRIUS a sice vlastním nákladem s
přispěním Projektu AUSTERLITZ.
Náklad je - zatím - 100 kusů!!! Tiskne Protisk Slavkov.
Knihu si můžete zakoupit u autora samotného, nebo v brněnských knihkupectvích Academia (Náměstí svobody) a Barvič a Novotný na České ulici popř. na Masarykově třídě.