120. výročí prvního velkého setkání zástupců měšťanských sborů

21.04.2011 08:56

120. výročí prvního velkého setkání zástupců měšťanských sborů
17.-19. května 1891 se ve Štýrském Hradci sešli zástupci ozbrojených měšťanských sborů z území monarchie. Účastníci tohoto setkání prosazovali jednotnou organizaci a jistou unifikaci všech rakouských sborů a především jejich pevné začlenění do systému zeměbrany jako organické a významné součásti branné moci monarchie.
Petici v tomto duchu pak deputace, sestavená z představitelů pěti vybraných sborů, mezi nimi brněnského, předala při audienci ve Vídni přímo císaři a ministru obrany. Přes vlídné přijetí se delegáti dočkali jen neurčitých příslibů.
Veškeré úsilí zcela marné nebylo - měšťanské sbory na konci 19. století měly jisté postavení v systému zeměbrany, i když jeho význam nelze přeceňovat. Skutečná vojenská hodnota těchto sborů ani nemohla být vysoká.
(Sborník k 200. výročí založení brněnského měšťanského střeleckého sboru, Z historie brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru, PhDr. Jiří Vaněk, str. 36-37, 2000)