"Vaše oběti nebudou zapomenuty....."

slibovali mocní tohoto světa vojákům svých armád, když je posílali do války, do boje na život a na smrt, do utrpení, do ztráty iluzí, zdraví, a mnohdy i života.

Brněnský městský střelecký sbor

je jedním z mála uskupení, které se snaží, aby toto provolání nezůstalo jen prázdnou populistickou větou......

 

BMSS Brněnský městský střelecký sbor

Vznik ozbrojeného měšťanského sboru v Brně úzce souvisí s válečnými událostmi a vojenskou, respektive bezpečnostní situací habsburské monarchie ve druhé polovině devadesátých let 18. století.

     Tehdy taky skončila éra městské domobrany, počínající se vznikem města chráněného hradbami, pokračující v době husitských válek a bojů českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem a vrcholící tou nejslavnější kapitolou, uhájením města v roce 1645, kdy necelá tisícovka ozbrojených měšťanů, řemeslníků a studentů spolu s pětisty profesionálními císařskými vojáky úspěšně vzdorovala více než tříměsíčnímu dobývání Brna a Špilberku mnohonásobnou převahou švédských vojsk.

(Z historie brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru, PhDr. Jiří Vaněk, Sborník k 200. výročí založení Brněnského městského střeleckého sboru, Brno 2000)

 

 

Brněnský městský střelecký sbor

Novinky

Maršál Radecký z Radče

04.08.2011 20:58
"Oslava maršála Radeckého" se uskuteční 2.- 3. září 2011 v Olomouci. Akce se koná k 245. výročí narození Jana Josefa Václava Radeckého (*2.11.1766 Třebnice+5.1.1858 Milán). Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Olomouce a patronát má ministr obrany Armády České republiky.

120. výročí prvního velkého setkání zástupců měšťanských sborů

21.04.2011 08:56
120. výročí prvního velkého setkání zástupců měšťanských sborů 17.-19. května 1891 se ve Štýrském Hradci sešli zástupci ozbrojených měšťanských sborů z území monarchie. Účastníci tohoto setkání prosazovali jednotnou organizaci a jistou unifikaci všech rakouských sborů a především jejich pevné...

Schůze sboru

14.04.2011 21:08
Schůze BMSS se koná dne 12. května v 17.00 hod. v gotickém sklípku restaurace Šermířský klub L.A.G., Kopečná 50 Brno. Účast všech členů BMSS nutná!  

Schůze sboru

04.04.2010 19:27
Schůze BMSS se koná dne 8. dubna v 17.00 hod. v gotickém sklípku restaurace Šermířský klub L.A.G., Kopečná 50 Brno. Souběžná ulice s ulicí Pekažská v levé horní části / roh ulic Studánka - Kopečná/ Na programu bude určení termínů akcí na letošní rok a vybrání členských příspěvků. Účast...
<< 1 | 2

Fotogalerie: 8.11.2015 Den veteránů Ústřední hřbitov Brno

Novinky

Smutná zpráva

30.03.2016 10:54
S hlubokým zármutkem v srdci oznamujeme, že nás 30.3.2016 navždy opustil náš kamarád a zakládající člen Brněnského střeleckého sboru, pan Vlastimil Schildberger st. Byl dlouholetým propagátorem a neúnavným činovníkem dění kolem vojenské historie v Čechách a na Moravě, jedním ze zakladatelů tradice...

20 let obnovení BMSS

18.03.2013 19:41
Ačkoli se tomu nechce věřit, letos tomu bude 20 let, co jsme se rozhodli obnovit Brněnský městský střelecký sbor.  Za těch 20 let jsme někteří zestárlia někteří dospěli. Určitě jsme ale vykonali kus poctivé práce. Připomeńme snad několik pamětních desek odhalených na bojištích celé Evropy...

Výroční členská schůze BMSS

18.03.2013 19:13
12.3.2013 se konala výroční schůze BMSS. Program byl následující: Zahájení – velitel  BMSS mjr. Vl. Schildberger Schválení programu Volba komisí návrhové a volební - velící důstojník kpt. P. Hofmann Zpráva o činnosti za poslední období r. 2012 – velitel BMSS Zpráva finanční – hospodář prap.....

Nové fotky ve fotogalerii

18.03.2013 19:12
17.3.2013 se delebace BMSS zúčastnila slavnostní mše svaté konané v chrámu Sv. Petra a Pavla k oslavě zvolení papeže Františka. Ve fotogalerii je několi fotek z této krásně mše.

Audienca u císaře Karla 2012

17.05.2012 19:28
Členová Brněnského městského střeleckého boru se 28. 4. 2012 zúčastnili Audienca u císaře Karla 2012 v Brandýse nad Labem. Video z této tradiční akce je na odkazu: https://www.kk8lir.com/video/audience-u-cisare-karla-i-v-brandyse-2012/ a několik fotografií va fotogalerii.  

SLAVNOST MĚSTSKÝCH STŘELCŮ

17.05.2012 19:18
SLAVNOST MĚSTSKÝCH STŘELCŮ 1892-2012 Brno, sobota 16. června 2012 * ku vzpomínce přítomnosti Jeho apoštolského Veličenstva *       císaře a krále FRANTIŠKA JOSEFA I.  v Brně roku 1892 Plánovaný program: viz kalendář akcí  

Audience u císaře Karla I. 28. dubna 2012 na zámku v Brandýse nad Labem

28.04.2012 00:00
Tradiční historická akce se uskuteční již po desáté. Setkání vojenských historických jednotek ze zemí bývalé monarchie připomene památku císaře Karla I. a jeho manželky Zity. Po nástupu jednotek v 10.00 se v 11.00 koná průvod do Staré Boleslavi, kde ve 12.30 bude slavnostní mše v poutním chrámu...

Střelby BMSS 2012

27.03.2012 18:56
29.9.2012 se na střelnici v Drahanech uskuteční klubové střely Brněnského městského střeleckého sboru. Soutěžit se bude v těchto disciplínách:    - Puška opakovací 3+15 na 50m    - Puška samonabíjecí/útočná 3+15 na 50m    min. ráže 7,62...

Nová kniha Osobnosti Habsburské monarchie

27.12.2011 09:18
Zakládající člen BMSS, František Kopecký, úspěšný autor knih s tématikou vojenské historie, mapující období napoleonských válek, vydal další knihu - první díl trilogie Osobnosti Habsburské monarchie. První díl popisuje císaře, arcivévody, voláky a diplomaty narozené v období od druhé poloviny...

Zemřel František Gale

03.09.2011 21:20
Zemřel František Gale (*29.1.1943), významná osobnost obce Tvarožná, dlouholetý kronikář obce Tvarožná a zakladatel tradic vzpomínkových akcí bitvy u Slavkova. Pohřeb bude v pátek 9.9.2011  
1 | 2 >>