Již je plně funkční nový web BMSS.

Je dostupný na adrese:  

  www.brnenskymestskystreleckysbor.cz 

 
 

Zdůrazňuji, pro ty kteří to neznají, jméno domény se zadává do řádku pro adresu. Ne do vyhledávače. Většinou je to nejvyšší řádek v prohlížeči a je třeba vymazat i původní navrhovaný vyhledávač, např. www.seznam.cz tedy přepsat na  www.brnenskymestskystreleckysbor.cz

 

Doporučuji si dát jméno domény do oblíbených, pro snadnější přístup.

 "Vaše oběti nebudou zapomenuty....."

slibovali mocní tohoto světa vojákům svých armád, když je posílali do války, do boje na život a na smrt, do utrpení, do ztráty iluzí, zdraví, a mnohdy i života.

 

Brněnský městský střelecký sbor

 
je jedním z mála uskupení, které se snaží, aby toto provolání nezůstalo jen prázdnou populistickou větou......

BMSS Brněnský městský střelecký sbor

Vznik ozbrojeného měšťanského sboru v Brně úzce souvisí s válečnými událostmi a vojenskou, respektive bezpečnostní situací habsburské monarchie ve druhé polovině devadesátých let 18. století.

     Tehdy taky skončila éra městské domobrany, počínající se vznikem města chráněného hradbami, pokračující v době husitských válek a bojů českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem a vrcholící tou nejslavnější kapitolou, uhájením města v roce 1645, kdy necelá tisícovka ozbrojených měšťanů, řemeslníků a studentů spolu s pětisty profesionálními císařskými vojáky úspěšně vzdorovala více než tříměsíčnímu dobývání Brna a Špilberku mnohonásobnou převahou švédských vojsk.

(Z historie brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru, PhDr. Jiří Vaněk, Sborník k 200. výročí založení Brněnského městského střeleckého sboru, Brno 2000)