"Vaše oběti nebudou zapomenuty....."

slibovali mocní tohoto světa vojákům svých armád, když je posílali do války, do boje na život a na smrt, do utrpení, do ztráty iluzí, zdraví, a mnohdy i života.

Brněnský městský střelecký sbor

je jedním z mála uskupení, které se snaží, aby toto provolání nezůstalo jen prázdnou populistickou větou......

 

BMSS Brněnský městský střelecký sbor

Vznik ozbrojeného měšťanského sboru v Brně úzce souvisí s válečnými událostmi a vojenskou, respektive bezpečnostní situací habsburské monarchie ve druhé polovině devadesátých let 18. století.

     Tehdy taky skončila éra městské domobrany, počínající se vznikem města chráněného hradbami, pokračující v době husitských válek a bojů českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským Matyášem Korvínem a vrcholící tou nejslavnější kapitolou, uhájením města v roce 1645, kdy necelá tisícovka ozbrojených měšťanů, řemeslníků a studentů spolu s pětisty profesionálními císařskými vojáky úspěšně vzdorovala více než tříměsíčnímu dobývání Brna a Špilberku mnohonásobnou převahou švédských vojsk.

(Z historie brněnského ozbrojeného měšťanského a střeleckého sboru, PhDr. Jiří Vaněk, Sborník k 200. výročí založení Brněnského městského střeleckého sboru, Brno 2000)

 

 

Brněnský městský střelecký sbor

Novinky

Chcete podpořit a reprezentovat BMSS, z. s. - staňte se členem!

11.12.2018 21:30
Brněnský městský střelecký sbor, z. s., Antonína Procházky 29/40, Brno, 623 00, IČO 26620235 Brněnský městský střelecký sbor, z. s. (dále jen  BMSS) vznikl v roce 1993 za podpory tehdejšího primátora města Brna ing. Jiřího Horáka jako obnovení tradičního historického spolku majícího své...

Jubilejní a výroční akce Brněnského městského střeleckého sboru v roce 2018

11.12.2018 21:25
Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na paměť...

František Kopecký

09.07.2018 17:59

Novinky

Chcete podpořit a reprezentovat BMSS, z. s. - staňte se členem!

11.12.2018 21:30
Brněnský městský střelecký sbor, z. s., Antonína Procházky 29/40, Brno, 623 00, IČO 26620235 Brněnský městský střelecký sbor, z. s. (dále jen  BMSS) vznikl v roce 1993 za podpory tehdejšího primátora města Brna ing. Jiřího Horáka jako obnovení tradičního historického spolku majícího své...

Jubilejní a výroční akce Brněnského městského střeleckého sboru v roce 2018

11.12.2018 21:25
Čtvrt století trvající napoleonské války přinášely Evropě a pochopitelně i našim zemím mnoho lidských utrpení, válečných škod a především nevinných obětí vehnaných do válečné vřavy tehdejšími panovníky. Proto, když Vídeňský kongres ukončil toto válečné běsnění, vyvstala potřeba vystavět na paměť...

František Kopecký

09.07.2018 17:59